Theo dõi: Facebook Youtube Zalo

Thanhthien đã thêm bài Dự án thực tế Noel 8 tháng trước

Nhà máy First Solar (Mỹ) tại Việt Nam - Trang trí Noel 2021

Trang trí đại cảnh chụp hình Giáng sinh khu vực nhà máy 1 (DTM1)Trang trí tiểu cảnh chụp hình Giáng sinh khu vực nhà máy 2 (DTM2)

Vẽ art cửa kính ra vào nhà máy 1 (DTM1)

Vẽ art cửa kính dọc hàng lang nhà máy 1 (DTM1)

Vẽ art cửa kính dọc hàng lang nhà máy 2 (DTM2)

Dán decal cửa kính cửa ra vào số 1 khu vực nhà máy 2 (DTM2)

Dán decal cửa kính cửa ra vào số 2 khu vực nhà máy 2 (DTM2)

Dán decal cửa kính khu vực nhà máy EOB

Dán decal cửa kính khu vực nhà máy EOB........................................
Xem thêm các sản phẩm KB Concept tại đây
Hotline: 0903 888 187 - 090 999 8471 (Zalo)

TOP