Theo dõi: Facebook Youtube Zalo

Thanhthien đã thêm bài Dự án thực tế Noel 2 năm trước

Nhà máy First Solar tại Việt Nam - Trang trí Noel 2022

Trang trí đại cảnh chụp hình Giáng sinh khu vực nhà máy 1 (DTM1)


Trang trí tiểu cảnh chụp hình Giáng sinh khu vực nhà máy 2 (DTM2)


Vẽ art cửa kính ra vào nhà máy 1 (DTM1)

Vẽ art cửa kính dọc hàng lang nhà máy 1 (DTM1)

Vẽ art cửa kính nhà máy 2 (DTM2)

Dán decal cửa kính cửa ra vào số 1 khu vực nhà máy 2 (DTM2)

Dán decal cửa kính cửa ra vào số 2 khu vực nhà máy 2 (DTM2)


........................................
Xem thêm các sản phẩm KB Concept tại đây
Hotline: 090 999 8471 (Zalo)

TOP