Theo dõi: Facebook Youtube Zalo

Thanhthien đã thêm bài Dự án thực tế Tết 2 năm trước

Nhà máy First Solar (Mỹ) tại Việt Nam - Trang trí Tết 2022

Trang trí tiểu cảnh tại sảnh nhà máy 1 (DTM1)

Trang trí tiểu cảnh tại sảnh nhà máy 2 (DTM2)

Vẽ art cửa kính ra vào nhà máy 1 (DTM1)

Dán decal cửa kính ra vào số 1 của nhà máy 2 (DTM2)
Dán decal cửa kính ra vào số 2 của nhà máy 2 (DTM2)

Dán decal cửa kính ra vào nhà máy EOB

Dán decal cửa kính ra vào nhà máy EOB
........................................
Xem thêm các sản phẩm KB Concept tại đây
Hotline: 090 999 8471 (Zalo)

TOP