Theo dõi: Facebook Youtube Zalo

Thanhthien đã thêm bài Dự án thực tế Noel 3 năm trước

Nhà máy First Solar (Mỹ) tại Việt Nam - Trang trí Noel 2020

Vẽ art cửa ra vào nhà máy 1 (DMT1)​

Trang trí tiểu cảnh nhà máy 1​ (DMT1)

Vẽ art cửa sổ nhà mày 1 (DMT1)Tổng cộng vẽ art 6 cửa sổ dọc lối đi sảnh chính

Trang trí tiểu cảnh và dán decal cửa ra vào số 1 nhà máy 2​ (DMT2)

Tiểu ảnh chụp hình tại nhà máy 2 (DTM2)
Dán decal cửa ra vào số 1 nhà máy 2​ (DMT2)

Dán decal cửa ra vào số 2 nhà máy 2​ (DMT2)

Vẽ art cửa kính nhà máy 2​ (DMT2)

Dán decal cửa kính nhà máy EOB

Vòng nguyệt quế trang trí cửa nhà vệ sinh

Đội ngũ thi công của KB Concept


........................................
Xem thêm các sản phẩm KB Concept tại đây
Hotline: 090 999 8471 (Zalo)

TOP